ปรึกษาทนายความ lawyers.in.th ll ทนายความ สภาทนายความ ทนายอาสา

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ดู: 104|ตอบกลับ: 3

เจ้าของที่ดินคนแรกมอบที่ดินบางส่วนให้เป็นสาธารณะ..แต่!!!!

[คัดลอกลิงก์]
ผมมีข้อสงสัยว่า
1. หากมีการมอบที่ดินให้เป็นสาธารณะด้วยวาจาจริง และผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้ลงชื่อในหนังสือแบบไต่สวน (สนง.ที่ดิน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 แต่ทำไม เมื่อขออกโฉนดจึงไม่มีการตัดที่ดินบริเวณด้านหน้านั้นออก
ยังคงปรากฏตามรูปแผนที่ในโฉนด และมีเนื้อที่ครบถ้วนคงเดิมตามที่เจ้าของคนแรกมอบให้กับลูกสาว?
2.จะเป็นได้หรือไม่?อย่างไร? ว่าเจ้าของคนแรกได้อุทิศที่ดินเพื่อทำเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ตั้งแต่ที่ดินยังเป็นแปลงใหญ่ (ไม่มีการแบ่งแยก) และมีการทำลำรางสาธารณประโยชน์สิ้นสุดเพียงแค่ที่ดินแปลงข้างเคียง
กับที่ดินของผมในปัจจุบัน  แต่เมื่อหน่วยงานราชการทำการทำถนนราดยางและทำท่อ ค.ส.ล.ใหม่ ทำให้รุกล้ำเข้ามาภายในที่ดินแปลงของผม  โดยอาศัยข้อความในหนังสือแบบไต่สวน (สนง.ที่ดิน) พ.ศ.2518
3.ผมได้รับข้อมูลว่าทางหน่วยงานราชการ ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางลำรางสาธารณประโยชน์ใหม่ แต่เมื่อตรวจสอบผลไม่เป็นไปตามข้อมูลจริง โดยหลบเลี่ยง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข ความผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
และนำมาเป็นข้อยืนยัน อ้างอิง ให้ผมรับทราบ ผมจะทำอย่างไรได้บ้างครับ?  ที่ดินมีเนื้อที่ไม่มาก แต่ผมไม่ชอบการดันดุรัง ผิดแล้วไม่ยอมรับผิด อยากขอความเป็นธรรมให้ถึงที่สุด แม้ว่าจะต้องจำนอง-ขายฝากที่ดินแปลงนี้
เพื่อนำมาใช้ต่อสู้คดีครับ
4.หากมีการมอบที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว และมีผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้ลงชื่อลงในหนังสือแบบไต่สวนเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อไปขอออกโฉนดทำไมจึงไม่ปรากฏว่ามีการตัดที่ดินส่วนนั้นออกไป
ยังคงมีเนื้อที่ตามรูปแผนที่ดินในโฉนดครบถ้วน  จนถึงปัจจุบันนี้และมีการรังวัดสอบเขตที่ดินหลายครั้ง มีการลงชื่อรับรองจากหน่วยงานราชการหลายฝ่ายว่า "ที่ดินมีเนื้อที่ครบถ้วนทุกประการ ตามในรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน"?
5.ผมจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ?  ผมต้องการความเป็นธรรมอย่างถึงที่สุดครับ?  ขอร้องครับ!!
ด้วยความเคารพอย่างสูง
GREAT
หมายเหตุ  ขอ E-MAIL เพื่อการจัดส่งเอกสารทั้งหมด เพื่อท่านจะได้ใช้ในการพิจารณาครับ

 เจ้าของ| โพสต์ 2017-7-16 16:35:48 | ดูโพสต์ทั้งหมด
กราบเรียนสภาทนายความ/ท่านทนาย

เนื่องจากผมรับซื้อฝากที่ดินแปลงนี้มาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.58 และเจ้าของที่ดินไม่ได้มาไถ่ถอนตามเวลาที่กำหนด ที่ดินแปลงนี้จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผมเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 ผมได้แจ้งขอรังวัดที่ดินเพื่อสอบเขตที่ดินจากสำนักงานที่ดินในท้องที่  ปรากฏว่าการรังวัดที่ดินมีพื้นที่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดิน
และครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปภาพแผนที่ภายในโฉนด  แต่สภาพพื้นที่จริงปรากฏมีลำรางสาธารณประโยชน์และมีท่อเหลี่ม ค.ส.ล.(ลอดใต้ถนนสาธารณประโยชน์)  รุกล้ำเข้ามา
ภายในที่ดิน กว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 5 เมตร  เมื่อผมสอบถามไปทางหน่วยงานราชการ ทางหน่วยงานราชการได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (แต่ในขณะที่ผมรอคำตอบนั้น
ผมและครอบครัวถูกข่มขู่หลายด้าน ผมจึงมั่นใจว่าต้องมีอะไรไม่โปร่งใสอย่างแน่นอนครับ) และผมได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านในพื้นที่ท่านหนึ่งว่า เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางหน่วยงานได้
ทำการปรับเปลี่ยนทิศทางลำรางสาธารณประโยชน์  เพื่อให้ที่ดินของญาติหรือคนสนิท มีพื้นที่เต็มจำนวนโดยไม่มีลำรางสาธารณประโยชน์กีดขวาง และเมื่อผมลองตรวจสอบจาก Goolge Map
ก็ปรากฏภาพตามคำบอกเล่าจริง  และเมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 ผมได้รับหนังสือลับ จากหน่วยงานราชการ  แจ้งผลการสอบสวนและตรวจสอบมีเนื้อความว่า
**เจ้าของคนแรกได้อุทิศที่ดินด้วยวาจา เมื่อ พ.ศ.2518 และผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้ลงชื่อในเอกสารแบบไต่สวน (สนง.ที่ดิน) รับรองแนวเขตติดลำรางสาธารณประโยชน์ มาก่อนออกโฉนดที่ดินแปลงนี้  
(ผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าในสมัยเจ้าของที่ดินคนแรกมีที่ดินแปลงใหญ่มาก และที่ดินแปลงข้างเคียงกับที่ดินของผม ซึ่งเจ้าของคนแรกได้ขายให้กับผู้อื่นไปแล้ว มีลำรางสาธารณประโยชน์อยู่ด้านหน้าที่ดิน
โดยลำรางสาธารณประโยชน์จะสิ้นสุดเพียงแค่นั้น บริเวณด้านหน้าที่ดินของผมที่ติดกับถนนสาธารณประโยชน์จะไม่มีลำรางสาธารณประโยชน์ ตามรูปแผนที่ในโฉนด)
(ขอเล่าต่อตามหนังสือที่ผมได้รับ)...และเมื่อปี พ.ศ.2542 เจ้าของคนแรกได้แบ่งที่ดินให้กับลูกสาว จึงได้ไปขอออกโฉนด (ผมเข้าใจว่าคงจะมีเนื้อที่ที่ปรากฏตามรูปในแผนที่ในปัจจุบัน)
โดยที่ดินแปลงนี้ได้เปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์มาแล้วหลายคน  และผมคือคนล่าสุดครับ
โพสต์ 2017-7-16 18:31:33 | ดูโพสต์ทั้งหมด
การอุทิศที่ดิน
  แม้ไม่จดทะเบียนโอน ก็เรียกคืนไม่ได้  มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกา  เป็นบรรทัดฐานในเรื่องนี้...การไปรังวัดแต่ที่ดินยังมีเนื้อที่เท่าเดิม  ก็คงเป็นเพราะในการอุทิศที่ดินนั้น  ไม่มีการแจ้งให้มีการรังวัด  เพื่อแยกที่ดินออกจากที่้่ดิน ที่อุทิศต่างหาก หรือไม่ระบุที่ดินที่อุทิศไว้ ในโฉนดที่ดิน  แต่ถ้ามีหลักฐานว่า เจ้าของเดิมเคยอุทิศให้แก่สาธารณประโยชน์ ก็ต้องไปตามเจตนาเดิม...ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปที่ดินนั้น  คงต้องไปฟ้องร้องกันอีกต่างหาก   แต่ถึงขั้น จะยอมทุ่มสุดตัว เพื่อฟ้องร้องนั้น ไม่น่าจะเกิดประโยชน์ ความยุติธรรม บางที อาจเสาะหาลำบาก  บางทีก็ไม่จำเป็นต้องไปเสาะหา ให้สิ้นเปลืองเปล่าๆ ชีวิตคนไม่ได้ยืนยาวอะไรมากมาย    ลองไตร่ตรองดูอีกที ด้วยความปรารถนาดี ครับ
โพสต์ 2017-7-16 21:18:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด
ทักไปแล้วในข้อความส่วนตัว
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

รายชื่อผู้กระทำผิด|Archiver|WAP|http://board.lawyers.in.th/ ( ปรึกษาทนายความ lawyers.in.th ทนายความ, ปรึกษากฎหมาย , ที่ปรึกษากฎหมาย , ว่าความ, ถูกฟ้อง,ฟ้องคดี,ฟ้องหย่า,ผิดสัญญามกฎหมาย กฎหมายไทย กฏหมาย กฏหมายไทย กฎ กฎกระทรวง กฎมนเทียรบาล แก้ไขเพิ่มเติม แก้คำผิด ข้อกำหนด ข้อบังคับ ขัอบัญญัติ คำวินิจฉัย คำสั่ง ฎีกา แถลงการณ์ เทศบัญญัติ แบบฟอร์ม ประกาศ ประมวลกฎหมาย ปว./ปร./คปค. พระธรรมนูญศาล พระธรรมนูญศาลทหาร พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด พระราชบัญญัติ ระเบียบ รัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา )

GMT+7, 2018-5-24 05:37 , Processed in 0.047410 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R, Rev.

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้